Svenska Montessoriförbundet

Montessori Tidningen

Montessori Tidningen

MontessoriTidningen är landets största tidning om montessori-pedagogiken.
I varje nummer berättar vi, i stort och smått, om det mesta som rör pedagogiken och hur den används i skolor och förskolor runt om i landet.

Det ger oss ett spännande område att bevaka:
Montessori är en lika välrenommerad som kraftfull pedagogik, den växer snabbast i Sverige och är fortfarande, 100 år efter tillkomsten, en stor inspiratör i skolvärlden.
Samtidigt är barn och ungdomar, förskola och skola ett ständigt aktuellt ämne och föremål för mycken debatt.

MontessoriTidningen kommer ut sex gånger per år
i en upplaga på 12 000 ex.

REDAKTION

Redaktör: Anders Carlsson,

tel: 031 – 17 11 10
direkt: 0707 – 33 24 16,
e-post: anders@boxinformation.com

Postadress: Montessoritidningen
c/o Box Information,
Johannebergsgatan 24
412 55 Göteborg

ANNONSMATERIAL

Annonsansvarig

Kompetenstillväxt Sverige AB

Direkt: 0739-41 08 48

Vxl: 08-20 12 21

anna.kreissl@kompetenstillvaxt.se

INFORMATION

tel: 0413 – 170 16
info@montessoriforbundet.se

Anna Kreissl

×
×

Kundvagn