Svenska Montessoriförbundet

Montessoriläraren

Montessoriläraren

Maria Montessori ansåg att ingen kan lära någon annan något. Däremot behöver varje barn hjälp för att kunna lära sig, men själva inlärningen måste var och en klara på egen hand. ”Hjälp mig att hjälpa mig själv” är därför en grundläggande tanke i pedagogiken och något som styr lärarens arbete.

I en montessorigrupp är lärarens uppgift därför inte i första hand att förmedla kunskap. Snarare att observera barnen och vara lyhörd och uppmärksam på varje barns utveckling och att ge den stimulans som svarar mot varje barns mognad och intresse.

Läraren berättar, beskriver, orienterar och kartlägger. Läraren visar var kunskap finns att hämta och visar hur materialen ska användas för att ge meningsfull träning.
Sedan gäller det att låta barnet arbeta självständigt med sin uppgift. All onödig hjälp är ett hinder i barnets utveckling.