Svenska Montessoriförbundet

Snabbfakta: Svenska Montessoriförbundet

Montessoriförbundet är en riksorganisation som organiserar landets lokala montessoriföreningar, för närvarande över 150 stycken. Förbundet är politiskt och religiöst obundet och har som målsättning att inspirera till pedagogikens utbredning. Det sker bland annat genom att stödja föreningarna i deras strävan att bilda nya montessoriförskolor och skolor. En annan viktig uppgift är kvalitetssäkringen av pedagogiken. Den sker genom auktorisationen av landets montessoriskolor och med examinationen av nya montessorilärare med NAMEX, Nationell Montessorispecialistexamen.