Världen börjar med barnet

Svenska Montessoriförbundet är en sammanslutning av lokala montessoriföreningar, för närvarande över 150. Förbundet har som huvudsaklig uppgift att verka för montessoripedagogikens utbredning i Sverige. Det sker genom att:

– bidra med råd och anvisningar vid bildandet av montessoriföreningar

– stödja montessoriföreningar i deras strävan att bilda nya montessoriförskolor och skolor

– vara en ständig och entusiastisk pådrivare för montessoripedagogiken i Sverige

– verka för utbildning i Sverige av montessorilärare på förskole- och grundskolenivå

– påverka politiker och beslutsfattare

– delta i mässor, arrangera seminarier och konferenser

– ge ut MontessoriTidningen

– producera och distribuera informationsmaterial

– examinera enligt NAMEX

Barn är vetgiriga

Barn är vetgiriga.
Barn vill utforska, se och förstå och de vill göra det själva.
Denna vetgirighet är en urkraft. När den får fritt utlopp tillåter den barnet att fördjupa sig, absorberas av detta fantastiska i att skapa sig nya kunskaper.
Svenska Montessoriförbundet har till uppgift att stimulera denna urkraft. Vi arbetar oförtröttligt på att bereda plats för det samspel mellan barn, lärare och skolmiljö där det goda kunskapsinhämtandet uppstår. Maria Montessori menade att en framtida, varaktig samexistens människor emellan måste börja med barnen och barn som fått en ny typ av fostran, en utbildning som är ämnad att vara en hjälp i livet.

Kan man idag, ett hundra år senare, tänka sig en mer inspirerande ledstjärna än den?