NAMEX

NAMEX

Svenska Montessoriförbundet har inrättat en nationell specialistexamen för montessorilärare, NAMEX.
NAMEX bygger på en genomgång av kursplanerna för samtliga montessoriutbildningar i Sverige. Utifrån dessa har ett antal grundläggande kriterier tagits fram. Tillsammans ger de en tydlig bild av vilka färdigheter och kunskaper som en montessorilärare behöver för att kunna arbeta i en svensk montessoriförskola eller -skola.

NAMEX är en kvalitetssäkring!

Lärarexaminationen är en del i kvalitetssäkringen av montessoripedagogiken i Sverige. Sedan 1994 sker varje år auktorisation av landets montessoriförskolor och skolor. NAMEX är ytterligare ett hjälpmedel för skolorna att uppfylla auktorisationen.
Tillsammans är de båda grunden för Svenska Montessoriförbundets värdesäkring av montessoripedagogiken i Sverige.
Den är viktig för såväl barn och föräldrar som skola och samhälle.

Vem skall genomgå NAMEX?

NAMEX kan tas av montessorilärare som vill uppnå NAMEX-kompetens, av blivande montessorilärare som avslutning på montessoriutbildningen och av andra med tillräckliga montessorikunskaper.

Behörighetskrav för att delta i examinationen är montessoriutbildning för aktuell åldersgrupp. Det viktiga är inte hur kunskaperna inhämtats utan att de finns.

Examinationsdagar arrangeras löpande under året på olika platser i landet. Kontakta Svenska Montessoriförbundet för aktuella datum och platser.

Efter genomförd och godkänd examination utfärdas NAMEX-diplom av Svenska Montessoriförbundet.

Varför NAMEX?

Alla som nu har pedagogisk högskoleexamen och montessoriutbildning är montessoriförskollärare, montessorigrundskollärare eller montessorifritidspedagoger.

På sikt kommer definitionen av en svensk montessorilärare att vara en lärare, som har pedagogisk högskoleexamen och nationell montessorispecialistexamen, NAMEX, för en speciell åldersgrupp.

Hur fungerar NAMEX?

En svensk montessorilärare!

1: REDOVISNING UNDER EXAMINATIONSDAGEN

Examinationen är uppdelad i två moment: Redovisning under en examinationsdag samt inlämning av tidigare genomförda uppgifter.

2. INLÄMNING AV TIDIGARE GENOMFÖRDA UPPGIFTER

Handledning och material
Barnobservationer
Praktik
Examensarbete