Svenska Montessoriförbundet

Svar på tre vanliga frågor från Montessoristuderande

Varför Namex?

Dagens kvalitetssäkringstankar har slagit igenom även i Montessorivärlden. NAMEX är en kvalitetssäkring av Din utbildning och inom en snar framtid krävs att alla nyutexaminerade skall genomgå NAMEX för att ”räknas med” i auktorisationen. Du som läser montessoripedagogik idag bör genomgå NAMEX; dels för att vara säker på att Din montessoriutbildning uppfyller de krav som ställs på den dels för testa att Du själv har de kunskaper krävs för att klara NAMEX. NAMEX är dessutom en konkurrensfördel när Du ska ut och ska söka arbete.

Vem kan ta NAMEX och när?

Alla som har montessoriutbildning/-kunskap kan ta NAMEX. Det viktiga är inte hur kunskaperna inhämtats utan att de finns. Har Du t.ex. läst utomlands eller inte slutfört Din examen, men inhämtat alla kunskaper, då kan Du ta NAMEX. NAMEX kan Du antingen ta som avslutning på Din utbildning, om NAMEX ingår i kursens examen eller efter en avslutad utbildning där NAMEX inte ingår i utbildningens examen. Då får Du ta NAMEX ”i egen regi”. Kontakta kansliet för att hitta lämpligt examen­stillfälle.

Hur tar man NAMEX?

Examinationen är uppdelad i två delar: Redovisning under en examinationsdag samt inlämning av tidigare genomförda uppgifter.

1: Redovisning under examinationsdagen
-Muntlig examination i metodik och handhavande av material
-Skriftlig examination i montessoripedagogik

2. Inlämning av genomförda uppgifter·
-Handledning och material·
-Intyg på genomförda observationer
-Intyg på genomförd VFU · Examensarbete

För mer detaljerad information av vad som krävs för NAMEX, se vidare under ”Regler” eller kontakta kansliet.
Välkommen att ta NAMEX !