Montessoripedagogik i skola och förskola

Pris 400 kr och 340 kr för medlemmar. Portokostnad tillkommer.
Montessoripedagogik i skola och förskola; Skjöld Wennerström, K/Bröderman Smeds, M

Allt fler föräldrar väljer montessoripedagogik som alternativ till den vanliga skolan. För dem och andra intresserade ger Kristina Skjöld Wennerström och Mari Bröder man Smeds en grundlig redogörelse för montessoripedagogikens syn på barnets psykiska och fysiska utveckling och tankarna bakom metodiken.

Frakt tillkommer

400.00 kr

Montessoripedagogik i skola och förskola

Kategori

Beskrivning

Allt fler föräldrar väljer montessoripedagogik som alternativ till den vanliga skolan. För dem och andra intresserade ger Kristina Skjöld Wennerström och Mari Bröder man Smeds en grundlig redogörelse för montessoripedagogikens syn på barnets psykiska och fysiska utveckling och tankarna bakom metodiken.