Från barn till vuxen

Pris 205 kr och 180 kr för medlemmar. Portokostnad tillkommer.
Från barn till vuxen; Montessori, Mario M Montessori Jr

Mario M Montessori Jr gör i denna bok en spännande jämförelse mellan montessoripedagogiken och den moderna psykologin. Författaren är sonson till Maria Montessori. Boken åskådliggör och fördjupar Maria Montessoris syn på skolans roll människans personlighetsutveckling och förafttaren pläderar engagerat för en ny syn på förhållandet mellan traditionell pedagogik och mänsklig utveckling.

Frakt tillkommer

205.00 kr

Från barn till vuxen

Kategori

Beskrivning

Mario M Montessori Jr gör i denna bok en spännande jämförelse mellan montessoripedagogiken och den moderna psykologin. Författaren är sonson till Maria Montessori. Boken åskådliggör och fördjupar Maria Montessoris syn på skolans roll i människans personlighetsutveckling och författaren pläderar engagerat