Svenska Montessoriförbundet

Maria Montessoris liv i årtal

Från Chiravelle till Noordwijk

Maria Montessoris liv i årtal

1870 – Maria Montessori föds den 31 augusti i Chiravelle i södra Italien.
1890 – Påbörjar läkarstudier.
1896 – Utexamineras som Italiens första kvinnliga läkare.
1900 – Utses till ledare för Ortofreniska skolan i Rom. Nu börjar hon formulera sina pedagogiska tankar och utarbeta det sensoriska materialet.
1904 – Börjar undervisa på lärarutbildningen vid Roms universitet. Pedagogiken tar sakta form.
1907 – Startar sin första egna skola, Casa dei Bambini i Rom.
1909 – Undervisar för första gången andra lärare i pedagogiken. Skriver inom loppet av en månad sin första bok.
1911 – Slutar som läkare och koncentrerar sig helt och hållet på att utveckla sin pedagogik.
1912 – Den amerikanska upplagan av boken säljs slut på ett par dagar.
1913 – Återförenas med sin son Mario som nu reser tillsammans med henne överallt.
1920 – Utvecklar pedagogiken till att omfatta också de första skolåren.
1924 – Möter Mussolini vilket resulterar i att montessori börjar användas i italienska skolor.
1925 – Mario Montessori utexamineras som montessorilärare.
1929 – Bildar AMI, Association Montessori International.
1933 – Ser hur nazisterna i Tyskland stänger alla montessoriskolor. Samma sak i Italien.
1937 – Leder den sjätte internationella montessorikongressen med temat: Utbildning för fred.
1940 – Tvingas stanna kvar i Indien till 1945 eftersom hon är italienska och England och Italien ligger i krig.
1947 – Återuppväcker montessoripedagogiken i sitt forna hemland Italien.
1949 – Nomineras för första gången till Nobels fredspris.
1950 – Besöker Sverige för första gången.
1952 – Avlider den 6 maj i Noordwijk aan Zee i Holland.