Svenska Montessoriförbundet

Vi på Svenska Montessoriförbundet lever upp till den nya GDPR (General Data Protection Regulation) lagstiftningen, som börjar gälla 2018-05-25.

Den nya lagstiftningen ska försäkra att vi använder din persondata på rätt sätt och att dina uppgifter är säkra hos oss.
Detta meddelande är bara för din information och kräver inga åtgärder från din sida.

Vem använder dina personliga data?

Svenska Montessoriförbundet och myndigheterna om detta krävs av lagen.

Vem kan jag kontakta om jag har frågor beträffande användningen av mina personliga data?
Du är välkommen att kontakta Svenska Montessoriförbundets kansli,
info@montessoriforbundet.se

Vad är anledningen till användningen av mina personuppgifter?
Vi på Svenska Montessoriförbundet vill hålla kontakt med våra medlemsföreningars medlemmar och våra enskilda medlemmar och kunder och andra intressenter. Detta görs genom utgivning av tidning och e-post, med information och uppdateringar om vår verksamhet, inbjudningar till informationsdagar, bekräftelser av order etc.

Vilka kategorier av personlig information om mig använder Svenska Montessori-
förbundet?

Vanligast är ditt namn, adress, e-postadress och telefonnummer.

Vilka kan vi dela informationen med?
I normala fall delar inte Svenska Montessoriförbundet dina personliga data med någon utanför förbundet. Det finns dock tillfällen då detta görs, t.ex. adressuppgifter för tidningsdistribution.

Skickas mina personliga data utanför EU?
Nej.

Hur länge använder sig Svenska Montessoriförbundet av mina personliga data?
Vi använder dina personliga data så länge de behövs enligt anledningen till att vi samlar in dem enl. ovan eller tills dess du inte vill att vi fortsätter med detta.

Kan jag klaga till någon myndighet över att ni använder mina personliga data?
Ja. Du kan klaga hos Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.

Vilka är mina rättigheter?
Du har rätt att (i) få dina personliga data rättade och/eller raderade om de inte är korrekta, (ii) bli informerad om vilka personliga uppgifter Svenska Montessoriförbundet använder om dig (iii) anledningen till att dina personliga data används av oss.
Du är välkommen att kontakta Svenska Montessoriförbundet,
info@svenskamontessoriforbundet.se för ytterligare information.

Med vänlig hälsning
Svenska Montessoriförbundet