Svenska Montessoriförbundet

Inspirationsdag 29 september 2018

Välkommen att fylla på med kunskap och inspiration!

Årets stora inspirationsdag handlar om Sensoriska upplevelser + Digitalisering.
Kom och lyssna på våra gästföreläsare Ulrika Åden, professor på Karolinska Institutet som forskar om de sensoriska upplevelserna i tidiga år och Ann Winström, legitimerad montessorilärare och rektor som även drivit egen montessoriskola.

Den 29 september är det dags för årets stora inspirationsdag för montessoripedagogiken

Tid: 29 september 2018, kl 10-15

Plats: Centralt i Stockholm
(lokal meddelas senare)
Kostnad: 1 950:- för namngivna medlemmar.
2 500:- för icke medlemmar.
Lunch ingår ej.

Anmälan: info@montessoriforbundet.se
(senast 15/9).

Ladda ner hela programmet som PDF

I år är det Ulrika Åden, professor på Karolinska Institutet som forskar om de sensoriska upplevelserna i tidiga år och Ann Winström, legitimerad montessorilärare och rektor som även drivit egen montessoriskola, som delar på programmet.
Det blir ett möte mellan forskning och montessori som visar hur mycket de har att tillföra varandra.
Och montessoripedagogiken i stort!

Sensoriska upplevelser + Digitalisering

Ulrika Åden

Från sensoriska upplevelser till samspelet med pedagogen

”Hjärna växer utifrån de sensoriska upplevelser som
vi har i mycket unga år, upplevelser som är mycket
viktiga för barnets utveckling. I förskole- och skolmiljön
är kontakt, relation och samspel mellan barnet
och pedagogen grunden för det vidare lärandet.”

Ann Winström

Montessori och digitaliseringen

”Hjärna växer utifrån de sensoriska upplevelser som
vi har i mycket unga år, upplevelser som är mycket
viktiga för barnets utveckling. I förskole- och skolmiljön
är kontakt, relation och samspel mellan barnet
och pedagogen grunden för det vidare lärandet.”

×
×

Kundvagn