Svenska Montessoriförbundet

Från inspirationsdagen 2017

Clare Healy Walls vill sätta montessori främst

Vad är det som gäller, montessori eller läroplanen?

Det är en fråga som landets montessorilärare brottas med varje dag. Men det handlar om att bryta den stressen, vända på perspektivet och sätta montessori främst. Det menade den irländska montessoripedagogen Clare Healy Walls när hon gästade Stockholm.

Det är den officiella statliga läroplanen som styr arbetet i den svenska skolan. Det är ett otvetydigt faktum. Vad gör vi då med montessoripedagogiken, ska den alltid komma i andra hand?
– Nej, men läroplanen måste inte alltid vara i första rummet. Vi kan fokusera på montessoripedagogiken utan att för den skull åsidosätta läroplanen.
Det slog Clare Healy Walls fast när hon ledde den stora inspirationsdagen i Stockholm i början av oktober och det var ett budskap som lärarna på den utsålda föreläsningen tog till sig med glädje.
– Läroplanen får aldrig bli viktigare än barnens utveckling.
Bakom den stress som många montessorilärare känner i arbetet på att hantera både läroplanen och montessori ser Clare Healy Walls att montessoripedagogikens ställning i Sverige har försvagats de senaste åren.
– För tjugo år sedan var det ”amazing” att möta pedagogiken i Sverige, nu är det annorlunda. Men så är det på många håll, även hemma på Irland backar pedagogiken.
Lärarbristen är en orsak till att montessoripedagogiken går kräftgång i många länder, trycket från den offentliga läroplanen en annan. I det läget är det viktigt att gå tillbaka till pedagogikens kärna, ta till sig den och backa ett steg tillbaka för att reflektera över den se, den egna rollen och hur montessori används i klassrummet, menar hon.
– Det är när vi inte behärskar pedagogiken till fullo som vi blir stressade, börjat tvivla. Vi vet innerst inne att vi är pedagoger som klarar båda rollerna, både montessori och läroplanen. När vi vågar lite på den känslan då kan vi använda montessori fullt ut ochdärmed skydda den.
– Det är inget fel på montessoripedagogiken!

Clare Healy Walls har varit montessorilärare i drygt 40 år och utbildat lärare nästan lika länge. Den senaste tiden har hon dock mer och mer gått över till arbetet på att, som hon säger, skydda montessori. Ett sätt att göra det är att fokusera på de likheter som finns mellan montessori och läroplanen. I Sverige är det kanske ännu lättare eftersom den läroplanen som togs fram på 1990-talet var tydligt inspirerade av montessoripedagogiken.
– Matcha montessoripedagogiken och hur du använder den i klassrummet mot läroplanen.
Gör det varje dag, hitta luckorna och ta fram material och aktiviteter som fyller de luckorna och komplettera de två. Och framför allt, det handlar om att visa, inte undervisa.
– Det tog mig tio år som montessorilärare innan jag fullt ut förstod var det innebär att objektivt presentera materialet. Din uppgift är att ge barnet olika möjligheter till lärande.
Ett stöd i arbetet är den kommande kunskapsplanen för montessori – det får inte heta läroplan – som Svenska Montessoriförbundet nu håller på att slutföra. Den ska sedan godkännas av Skolinspektionen för att få en officiell prägel, likt den som redan finns i Norge. Tanken är att den skapar en struktur, en gemensam värde- och kunskapsgrund som stärker läraren i sin roll som montessoripedagog och i förlängningen av det, gör det möjligt att ”stå emot” oron för att inte uppfylla läroplanen mål.
– Dessutom har ni NAMEX och Auktorisationen här i Sverige. Det är unika lösningar på de problem som de flesta montessoriländer har. De gäller på en övergripande nivå och kan öka viljan hos enskilda lärare och skolor att re-inspirera sig. Vi ska aldrig glömma att montessoripedagogiken är en filosofi och framför allt får vi aldrig förlora tron på den filosofi som Maria Montessori utarbetade. Lita på pedagogiken, lita på miljön, lita på barnen!

Omdömen från inspirationsdagen 2017

Susanne Herngren, Roteberget i Lerum

– Jag har massor att ta med mig tillbaka till förskolan och prata om i arbetslaget och hur vi ska använda de tankarna i undervisningen.

Härligt att höra så mycket om friheten i pedagogiken.

Ann-Sofie Snygg-Kvernes, Dalby Södra-Sandby Montessori

– Mycket intressant att tänka till om kärnan i montessori.
Jag fick inspiration att fundera över varför jag blev montessorilärare.
Vi behöver ett gemensamt språk och framför allt prata mycket om vad montessori är för oss, personligen och för undervisningen på skolan.

×
×

Kundvagn