Svenska Montessoriförbundet

Förbundsstyrelse 2023-2024

Styrelse

Tel

Mobil

Peter Jorméus (ordförande)

070-594 59 98

Kitte Munck-Emond (kassör)

0413-170 18

070-713 33 55

Ledamöter

Allan Sommarblad

070-8101146

Malin Ringblad

072-1774742

Gunnel Gustafsson

073-1520098

Sten Eriksson

070-740 43 80

Charlott Lundgren

072-5642315

Inger Bjur

070-531 64 54