Svenska Montessoriförbundet

Förbundsstyrelse 2014-2017

Styrelse

Tel

Mobil

Peter Jorméus (ordförande)

070-594 59 98

Kitte Munck-Emond (kassör)

0413-170 18

070-713 33 55

Ledamöter

Margareta Andersén

072-370 51 22

Lena Degerman

0920-45 36 87

070-260 27 27

Michael Forsberg

070-683 66 60

Sten Eriksson

073-9766424

Åsa Arvidsson

070-740 43 80

Inger Bjur

070-531 64 54