Svenska Montessoriförbundet

Bli medlem

Ett medlemskap för alla

Som medlem i Svenska Montessoriförbundet är du med och verkar för pedagogikens möjligheter i Sverige.

Enskilt Medlemskap

2020
360 kr per person
 • Du kan som privatperson vara enskild medlem i Svenska Montessoriförbundet
 • MontessoriTidningen med 6 nr per år
 • Litteratur till medlemspris

Förening

2020
340 kr per medlem
 • En förening ansöker, tillsammans med sina medlemmar (föräldrar/delägare) om medlemskap i Svenska Montessoriförbundet.
 • Minimiavgiften är för närvarande 3600 kr.
 • MontessoriTidningen med 6 nr per år

Kommunalt medlemskap

2020
340 kr per medlem
 • För att möjliggöra även för kommunala verksamheter att ansluta sig till förbundet har vi instiftat ett kommunalt servicemedlemskap
 • Minimiavgiften är för närvarande 3600 kr.

Bli enskild medlem-Ansluta din förening

Kontakta oss gärna via mail och ange dina uppgifter, eller ring oss. 

Medlemsförmåner

Det främsta beviset för ett medlemskap är MontessoriTidningen som distribueras till alla medlemmar sex gånger per år. Samtidigt är alla medlemmar en del av det oförtröttliga arbete som pågår med att på olika plan i samhället lobba för mer montessori i Sverige.

En ansluten förening har, vid sidan av att MontessoriTidningen, skickas ut till samtliga familjer i föreningen, även följande förmåner:

 • Årlig inbjudan till regionträffar samt vartannat år inbjudan till förbundsstämma.
 • Halverad kostnad för auktorisation av skolan
 • Del i ett stort kontaktnät med övriga skolor och föreningar i landet.
 • Medverkan i förenings- och skolregistret, ovärderligt när föräldrar söker plats i montessoriskola.
 • Rådgivning i föreningsfrågor.
 • MontessoriTidningen hemskickad till varje föreningsmedlem (6 nummer per år).
 • Information om montessoripedagogiken

Kommunalt medlemskap

Vi har fått många förfrågningar från kommunala montessoriklasser (och skolor) som önskar ansluta sig till förbundet. Hittills har detta av formella skäl inte varit möjligt. Förbundet verkar dock för spridning av montessoripedagogiken oaktat vem som är huvudman för skola/förskola.

För att möjliggöra även för kommunala verksamheter att ansluta sig till förbundet har vi instiftat ett kommunalt servicemedlemskap. Detta ger samtliga förmåner som tillfaller övriga medlemmar utom rösträtt på stämman.

Det kommunala servicemedlemskapet omfattar de personer som anmäls till oss. Självklart bör detta omfatta de lärare som är intresserade av pedagogiken men även föräldrar som aktivt gjort ett val för sina barns skolgång. De flesta familjer uppskattar säkert att få MontessoriTidningen hem i brevlådan.

Svenska Montessoriförbundet