Svenska Montessoriförbundet

Auktorisation av Montessoriskolor

Auktorisation av montessoriskolor läsåret 2023-2024

En auktorisation är en värdesäkring, både för föräldrarna och skolan, att verksamheten uppfyller de normer som Svenska Montessoriförbundet anser skall gälla för en auktoriserad montessoriskola.

Auktorisationen sker varje år och gäller ett läsår i taget. En auktoriserad förskola eller skola skall alltså, även om förutsättningarna är de samma, ansöka årligen.