Svenska Montessoriförbundet

Välkommen till årets auktorisation!

Inför årets auktorisation vill vi göra er uppmärksamma på följande:

Ansökningsblanketter –Vi har olika ansökningsblanketter för förskola respektive skola. Kontrollera så att Du ansöker på rätt blankett för rätt verksamhet. Den som vill ansöka för hela verksamheten skola och förskola måste fylla i båda blanketterna.
Obs! Ansökningshandlingarna måste skickas in i original.

Meritförteckningen – Vänligen observera att meritförteckningen måste fyllas i varje år, och att det måste framgå av diplomen vilken/a åldersgrupp/er montessoriutbildningen avser. Detta kan innebära att redan inskickade diplom behöver kompletteras.Ansökningsblanketter –Vi har olika ansökningsblanketter för förskola respektive skola. Kontrollera så att Du ansöker på rätt blankett för rätt verksamhet. Den som vill ansöka för hela verksamheten skola och förskola måste fylla i båda blanketterna.
Obs! Ansökningshandlingarna måste skickas in i original.

Avgiften – är i år 475 kr för förskolor/skolor som är anslutna till förbundet via en medlemsförening respektive 1 475 kr för icke medlemmar.
OBS! Betalningen skall vara insatt på SMFs Bankgiro 877-3327 senast den 30 september.

Vi vill samtidigt passa på att informera om att de montessoriutbildningar som startar efter 30/6 2005 måste avslutas med NAMEX för att ”räknas” i auktorisationshänseende.
Ansökningshandlingarna behandlas under september/oktober månad 2018 och certifikat eller besked om avslag skickas ut till respektive skolor under september-oktober månad.
Auktorisationen gäller sedan för läsåret 2018-2019.
Har ni några frågor är ni välkomna att kontakta vårt kansli, som vid behov vidarebefordrar dessa till auktorisationsgruppen.

×
×

Kundvagn