Svenska Montessoriförbundet

Nästa inspirationsdag i Stockholm den 29 september. Program kommer inom kort.

Omdömen från Inspirationsdagen 7 oktober

Clare Healy Walls vill sätta montessori främst

Vad är det som gäller, montessori eller läroplanen?

Det är en fråga som landets montessorilärare brottas med varje dag. Men det handlar om att bryta den stressen, vända på perspektivet och sätta montessori främst. Det menade den irländska montessoripedagogen Clare Healy Walls när hon gästade Stockholm.

Bodil Tingvar Boo, T4-skolan i Hässleholm

– Det här var precis vad jag behövde. Vi brottas hela tiden med kraven från
läroplanen och det är lätt att sätta den främst. Men vi måste få till en vändning,
sätta montessori först. Det kommer att ta tid och kräva mod men nu är
diskussionen igång!

Patricia Möller, Lunds Montessorigrundskola

– Givande. Lärorikt. Mycket praktik och inte bara teori. Clare Healy fokuserar på sånt som ibland är lätt att glömma och det var inspirerande att höra henne tala om att vi inte ska fokusera för mycket på läroplanen. Det är bra tankar att ta med
hem.

Jenny Bengtsson, Sävsjö

– Jättespännande. Clare är väldigt precis i sitt sätt att tala och det uppskattar jag.
Ett aber är att många har lite diffusa uppfattningar om vad montessori är. . Jag
reflekterar själv mycket kring montessori och det här var inspirerande.

Alla var där när Claus-Dieter Kaul gästade Sverige.

Det blev som det var tänkt: stor uppslutning och en Claus-Dieter Kaul i toppform under den intensiva Kaul-dagen i Stockholm i mitten av september. Temat för dagen var hur viktigt det är med kroppslig rörelse i förhållande till inlärning och hur det kan underlätta den. Med olika och egentillverkade material kunde Kaul visa på hur bland annat matematik för en helt ny innebörd när kroppen används som praktiskt redskap för att förstå teorin.

Hur svårt kan det vara…? Hans-Dieter Kaul drillar tre montessorilärare i matematikens grunder.

Prinsessan Estelle på Montessoriförskola.

Prinsessan Estelle går på en Montessoriförskola i Stockholm skriver Expressen i en artikel.

Vi finns på Facebook

Är du engagerad och arbetat för att särskilt främja montessoripedagogikens utbredning på lokal eller regional nivå under 2017?

Då kan du söka Klockspelets stipendie på 10 000 kr. Det delas ut vartannat år vid Svenska Montessoriförbundets årsstämma. Vem som blir stipendiat och motiveringen till varför ska redovisas vid årsmötet samt i publikation exempelvis Montessoritidningen.

Vem kan söka?

Den person eller organisation som utfört handling eller arbete för att främja montessoripedagogikens utbredning på lokal eller regional nivå.

Hur söker man?

 Genom att skriva en ansökan där man motiverar varför man anser sig möta stipendiets kriterier. Ansökan skickas till Montessoriförbundet senast 4 veckor innan Montessori- förbundets årsmöte.

Vem utser stipendiat?

Styrelsen för Montessoriförbundet

×
×

Kundvagn