Ni är auktoriserade – gratulerar!

Vi är auktoriserade!
Årets auktorisationsarbete är slutfört och det är en tapper skara förskolor och skolor som uppfyller kriterierna för att kalla sig en Auktoriserad Montessoriskola.
Svenska Montessoriförbundet utbringar därför ett stort Grattis! Och det traditionella Diplomet är på väg.
Låt oss också återge vad Åsa Hallström, rektor på förskolan Majblomman i Karlstad, en av de skolor som nu är Auktoriserade, säger om arbetet på att hålla kvaliteten upp och Auktorisationen igång:
Auktorisationen hjälper oss att visa att vi verkligen är en montessoriförskola, att vi har den kompetensen som krävs för att kunna kalla oss det.
Det ger oss en tydlighet och en trygghet i arbetet.

Båstad Montessoriskolor
BÅSTAD

Montessoriförskolan Barnabo
UMEÅ

Montessoriförskolan Barnens Hus
FALUN

Montessoriförskolan Ekbacken
HÄSSLEHOLM

Montessoriförskolan Linblomman
KARLSTAD

Montessoriförskolan Callisto
FALUN

Montessoriförskolan Maria
ASKIM

Montessoriförskolan
JÖNKÖPING

Montessoriförskolan Smultronstället
LIDKÖPING

Montessoriförskolan Solkatten
SOLLENTUNA

Åhus Montessoriskola
ÅHUS

Theresias Katolska Montessoriförskola
GÖTEBORG

Säbyholms Montessori Förskola
LANDSKRONA

Montessoriförskolan Villa Eken
HALMSTAD

Montessoriförskolan
ÄLMHULT

VI SÖKER FÖRSKOLLÄRARE MED MONTESSORIERFARENHET

På en höjd vid Mälaren i Stockholm ligger Bellmans-källan, en föräldradriven montessoriförskola som funnits i Mälarhöjden sedan 1987.
Förskolan har ett väl inarbetat arbetssätt med erfaren och välutbildad personal. Lokalerna är ljusa och luftiga och möblerade utifrån barnens behov och förutsättningar.
Förskolan består av 5 avdelningar, två yngrebarnsgrupper och tre äldrebarnsgrupper.
Nu söker vi en legitimerad förskollärare med intresse för montessoripedagogik med start från den 1:a februari 2021.

ARBETSUPPGIFTER: Du kommer att verka som avdelningsansvarig och ha ett övergripande pedagogiskt ansvar för en storbarns avdelning. Vidare kommer du vara med och fatta beslut angående avdelningen och hela enheten utifrån ett pedagogiskt perspektiv. Du är flexibel, driven, prestigelös och är intresserad av frågor som rör förskolans utveckling.
Kvalifikationer: Utbildad legitimerad förskollärare, gärna med erfarenhet av montessoripedagogik.
God kännedom om förskolans styrdokument och uppdrag, kunna uttrycka dig i tal och skrift samt god datorvana.

VARAKTIGHET:

Tillsvidareanställning, 40 timmar i veckan

LÖN: Månadslön

KOLLEKTIVAVTAL: KFO

FÖRMÅNER: fria måltider, friskvårdsbidrag 4000 kr
per år. Arbetskläder för utomhusbruk (en vinter samt
en höst/vår uppsättning)

ANSÖKAN: Sista ansökningsdag: 2020-12-21
(anställning kan ske innan annonstiden löper ut)
Ansökan via web: info@bellmanskallan.se
Kontaktperson: Annika Bengtsson, rektor
Tel. 070-830 77 45
Bellmanskällans Montessoriförskola
Brådstupsvägen 5 -9, 129 39 Hägersten
Besök gärna vår hemsida www.bellmanskallan.se

På grund av coronaepedimin måste vi flytta fram vårens arrangemang. Mer info kommer här senare.

Vi vänder oss till dig som har goda kunskaper i eller är utbildad inom montessoripedagogiken och arbetar inom montessoriverksamhet, speciellt till Dig som arbetar i förskolan.

Vad innebär digitaliseringen för förskolan?
Föreläsare: Helena Jonasson har arbetar i montessoripedagogiken
sedan 1994 och är nu rektor för montessoriförskolor i
Hässleholms kommun. Hon föreläser om förskolans uppdrag
och om en adekvat digital kompetens till barnen. Hur sammanflätar
vi digitaliseringen med montessoripedagogiken?
Föreläsningen varvas med kollegiala diskussioner.
Kunskapsplanen för montessori i förskolan
Föreläsare: Ann-Charlott Johansson, utbildad montessoripedagog
för åldrarna 0-3 år, 3-6 år och 6-9 år. Vidare är
Ann-Charlott även utbildad examinator, rättare och Montessoriförbundets
censor för NAMEX och därtill utbildare av
montessoripedagoger både i Sverige och utomlands.

Föreläsare: Jessica Nilsson, förskollärare och tidigare lärare
med inriktning mot barns språk och matematikinlärning,
NAMEX-examinerad för åldrarna 3-6 och 6-9 år. Har lång erfarenhet
av arbete i montessoriförskola och har under och de senaste
4 åren med 1-3 åringar.
Ann-Charlott och Jessica skriver på uppdrag av Svenska Montessoriförbundet, en kunskapsplan för montessoriförskolan och
berättar om detta arbete.
Deltagarna inbjuds till diskussioner om såväl upplägg som hur en
läroplan kan vara ett stöd för att höja kvaliteten på verksamheten i
Sveriges montessoriförskolor.

Program
09.00 – 09.30 Registrering & kaffe
09.30 – 09.45 Välkommen och en kort presentation av skolan
10.00 – 12.00 Föreläsning
12.00 – 13.00 Lunch
13.00 – 15.15 Föreläsning
15.15 – 16.00 Rundvandring i skolan
Under eftermiddagen serveras frukt och något att dricka.
Missa inte möjligheten till en givande dag med möjlighet till utveckling
och förändring! Dessutom en chans till möte med kollegor i
regionen för utbyte av erfarenheter, nätverksbygge och samarbete!

Kostnad: 1200 kr för namngivna medlemmar i SMF (enskilda
eller föreningsmedlem) 1500 kr för icke medlemmar. Lunch ingår.
Anmäl specialkost. Anmälan: info@montessoriforbundet.se
Anmälan är bindande men kan överlåtas på annan person.

 

Arrangemang under våren!

Det är ett alltmer gediget program som nu växer fram med seminarier, föreläsningar och workshops.
Vi presenterar kontinuerligt de stora arrangemangen här på hemsidan.

Väl mött under några av våra
evenemang och glöm inte att medlemmar i Svenska
Montessoriförbundet har rabatterade priser!

Inspirationsdagar
i Stenkullen 28/3, Malmö 25/4 och
Stockholm 9/5

En heldag som speciellt vänder sig till de som arbetar i förskolan och tar sig an två aktuella ämnen: Kunskapsplanen för förskolan och digitaliseringen i förskolan.

Årsmöte i Malmö den 25/4

Stämman lägger fast arbetet inom förbundet för de kommande två åren. Det finns alltid möjlighet att diskutera och påverka montessoripedagogikens framtida plats i Sverige.

Informationskvällar om montessoripedagogiken
Landskrona 20/4, Stockholm 22/4 och Västra Frölunda 27/4

Saknar du montessoriutbildning? Vill du lära mer om pedagogiken?
Då är våra tre inspirationskvällar i Landskrona Stockholm och Västra Frölunda rätt forum.

Till hösten…

… genomförs en uppföljning av Kunskapsplanen. Den riktar sig direkt till skolorna i form av en serie ”teach-meets”. De leds av författarna till Kunskapsplanen, Marie Smedsoch Kristina Wennerström.

Informationskvällar om montessoripedagogiken

Du vet väl att montessoriläraren är en del av den förberedda miljön?
Du vet väl att dolda skatter finns i varje materiel för barnet att upptäcka?
Du vet väl att pedagogiken rymmer en bakomliggande filosofi?
Du vet väl att lärarens förhållningssätt och människosyn lägger grunden för barnets personlighets- och kunskapsutveckling?
Varmt välkommen till inspirationsföreläsning om betydelsen av montessoriutbildning i framtidens Montessoriförskola.
Särskilt välkommen till Dig som vill ha goda skäl för att utvecklas genom utbildning för framtiden!
Montessoriförskollärare och rektor Charlott Lundgren, arbetar sedan över 30 år tillbaka med montessoribarn mellan 1-5 år. Charlott har varit involverad i montessoriutbildningar under 20 års tid och ser fram emot att få fira Maria Montessoris 150-åriga födelsedag genom att föra hennes budskap vidare.
Tid: Kl. 17:00- 20:30
Plats: Landskrona 20/4, Stockholm 22/4, Västra Frölunda 27/4
Kostnad: 400 kr för medlemmar och anställda på medlemsskolor,
600 kr för icke medlemmar. Kaffe/te, smörgås ingår.
Anmälan till: info@montessoriforbundet.se
Senast 1 vecka före informationsträffen.

Kallelse till årsmöte

Kallelse till årsmöte i Svenska Montessoriförbundet 25 april 2020 kl. 11:00 på Radisson Blu Hotel i Malmö Östergatan 10, nära Centralstationen Välkomna
Verksamhetsberättelsen och andra årsmöteshandlingar kommer att finnas på hemsidan efter den 25 mars 2020.

Klockspelet

Är du engagerad och arbetat för att särskilt främja montessoripedagogikens utbredning på lokal eller regional nivå under 2019?
Eller känner Du någon Du vill nominera?
Då kan du söka Klockspelets stipendie på 10 000 kr. Det delas ut vartannat år vid Svenska Montessoriförbundets årsstämma.
Vem som blir stipendiat och motiveringen till varför ska redovisas vid årsmötet samt i publikation exempelvis Montessoritidningen.
Vem kan söka?
Den person eller organisation som utfört handling eller arbete för att främja montessoripedagogikens utbredning på lokal eller regional nivå.
Du kan också nominera en person eller organisation.
Hur söker man?
Genom att skriva en ansökan där man motiverar varför man anser sig möta stipendiets kriterier. Ansökan skickas till Montessoriförbundet senast 4 veckor innan Montessori-förbundets årsmöte.
Vem utser stipendiat?
Styrelsen för Montessoriförbundet

Tillbaka till framtiden

I slutet av förra året tillsatte Svenska
Montessoriförbundet en ”Framtidsgrupp”.
Det var på tiden!
Till del ligger nämligen våra goda år bakom oss. När skolpengen infördes och öppnade för friskolesystemet i Sverige i början av 1990-talet fick montessoripedagogiken ett enormt uppsving. Idag trettio år senare finns en valfrihet som är överväldigande när det gäller att hitta en skola och en pedagogik som kan tänkas passa de egna barnen.
En del befintliga montessoriskolor har blivit uppköpta av stora skolkoncernen, ändrat inriktning och fallit bort.
Det är en valfrihet som gått ut över montessoripedagogiken.
Vårt renommé är fortsatt starkt om än
utsatt för en hård konkurrens där andra faktorer än enbart pedagogiken spelar roll.
Antalet nybildade montessoriverksamheter minskar.

Vårt unika kvalitetsarbete med
Auktorisationen och NAMEX anses på sina håll inte värt att leva upp till.
Kort sagt krymper den svenska montessorivärlden, i omfång och kvalitet och det är i den omvärlden som vi nu måste orientera oss.
I det arbetet behöver vi din hjälp.
Det är ni ute i förskolor och skolor som har närkontakten med verkligheten:
Ni vet vad som är bra och mindre
bra. Ni vet vad som kan göras bättre.
Berätta det för oss!
Framtidsgruppen har formulerat ett
antal bitvis tuffa frågor som kan vara till hjälp. Värj er inte för att vara ärliga. Det är enda vägen fram om montessoripedagogiken även fortsatt ska vara relevant i framtiden.

• Hur ska medlemskapet i Svenska Montessoriförbundet
se ut i framtiden?
• Vad ska medlemskapet innehålla – tidning,
rabatter, pedagogiskt stöd, annat?
• Hur ska kommunikationen från förbundet
se ut – tidning, digitalt nyhetsbrev, aktiv
hemsida, annat?
• Vad saknar du i kontakterna med Svenska
Montessoriförbundet?
• Arbetar din skola mot att uppnå Auktorisationen
och NAMEX?
• Behövs Auktorisationen och NAMEX?
• Är montessori ett viktigt argument när
föräldrar väljer förskola och skola?
• Hur kan vi främja tillväxten för montessori
pedagogiken i Sverige?
Peter Jorméus
Ordförande i Svenska Montessoriförbundet

Auktoriserade skolor

Auktoriserade Montessoriskolor 2019-2020

Inspirationsdagen 2019

Montessori & Miljön