Vi finns på Facebook

Montessori räddar miljön

Maria Montessori var i sig en tidig miljökämpe.
I den kosmiska planen betonande hon vårt ansvar för naturen och vår planet.
Den helheten var utgångspunkten för årets inspirationsdag som lockade stora skaror.

Allt har en särskild avsikt.
Alla har en särskild uppgift.
Alla har ett särskilt ansvar.
Alla delar hör ihop och bildar en helhet.
Hela världen i gemenskap.
Fred på jorden.
Maria Montessori

Meteorolog Pia Hultgren och montessoripedagog Kerstin Eld tillsammans med det som är det mest fantastiska och samtidigt mest bekymmersamma vi har – vår planet.

Info om Inspirationsdagen 2019

Vi har alla ett särskilt ansvar och alla delar hör ihop och bildar en enhet.
Det är en av de bärande tankarna i det som brukar kallas den kosmiska planen i montessoripedagogiken.
En avgörande del i det är ansvaret för vår planet och en av vår tids stora frågor: klimatet och hur det påverkar förutsättningarna på Jorden.
Det var utgångspunkten för höstens inspirationsdag som gick av stapeln i början av oktober med den anspråkslösa titeln ”Med montessori räddar vi miljön”.

Det var en rubrik som lockade närmare ett hundra pedagoger från hela landet till en heldag som inleddes av Pia Hultgren, meteorolog och välkänt ansikte från väderprognoserna i TV.
– Jag har inte varit i kontakt med montessoripedagogiken tidigare men när jag nu lärde mig mer var det något som gick rakt in i hjärtat.
Pia Hultgren ägnade sedan sina två timmar åt att göra en genomgång av vad väder är, har varit, hur det kommer att förändras och hänger ihop med det globala klimatet.
Att det gör det är självklart, vädret påverkas av förhållandena på jorden som i sin tur påverkas av människans framfart.
– Vädret styr allting och vi läser dagligen om hur det förändras.
Trots de många och alarmerande rapporter om klimatförändringarna som når oss närmast dagligen menade Pia Hultgren att det viktiga är att inte gripas av panik utan att ta till sig fakta och tänka, inte bara känna och tycka.
– Använd hjärnan och låt det ta tid även om tålamod är en bristvara idag.

Mänskligheten kan och kommer att hitta lösningar. Ge barnen en stark kärlek till
naturen och låt oss dela med oss av positiva berättelser. I det arbetet kan
montessoripedagogiken vara ett utomordentligt redskap.

Det var tankegångar som Kerstin Eld hakade på och redogjorde för Maria Montessoris tankar om just ansvaret för helheten och i förlängningen av det uppgiften att skapa fred på jorden vilket i sig gjorde henne till en tidig miljökämpe.
Faktum är att den Kosmiska planen presenterades första gången redan 1936, efter det traumatiska första världskriget och bara ett par år innan det andra. En viktig del i det arbetet är just viljan att värna miljön och planeten.

– Vi som lärare måste bygga kopplingen till naturen hos barnen, skapa förståelse för hur sammanhanget är.
Allt vi gör påverkar skapelsen och med det följer ett stort ansvar eftersom vi också har möjligheten att påverka.
Som Maria Montessori såg det är vår kosmiska uppgift att bygga vidare på skapelsen.
– Använd gärna de fem Stora Berättelserna som i sig är fantastiska.
Skapa också förväntan innan om att barnen snart ska få höra dem.
Barnen är en länk till en ljusare framtid och en omsorg om naturen och planeten och vi vuxna är en länk dit.

Omdömen från Inspirationsdagen 5 oktober 2019

Eva Ahlström, Igelboda skola, Stockholm:

”Jätteroligt. Mycket nya kunskaper och perspektiv på hur viktigt väder och klimat är.
Mycket av det här tar jag med mig till lektionerna.

Elin Prim, Varbergs montessoriskola, Varberg

”Det är så bra att träffas så här och utbyta erfarenheter med varandra.
Kanske kan framtida inspirationsdagar utökas med workshops också.

Jens Hagfeldt Montessoriförskolan Tallbacken, Sollentuna

”Helt fantastiskt. Så duktiga föreläsare med den inlevelsen de har och att få deras kunskaper återberättat på det här sättet.
Och att De Stora Lektionerna kom med.
Jag är jätteglad.”

Linda Fransson, Hässleholm Montessoriskola

”Jag har fått massor av inspiration och det som jag hört känns nära och är användbart i undervisningen.
Jag är ny i montessorivärlden så bara att träffa kollegor här har gett mycket.”

Medlemsförmåner