Nu ljusnar det!

I början av förra året kunde vi se fram mot ett spännande program med seminarier och möten kring montessoripedagogiken.
Sedan kom det en pandemi.
Tappert sköt vi upp de olika evenemangen ett par månader i taget men det hjälpte ju inte.
Nu har närmare ett och ett halvt år gått utan att vi kunnat mötas ”på riktigt”.
Men nu ljusnar det.
I takt med att allt fler blir vaccinerade och de olika restriktionerna mildras, har vi börjat planera för att återuppta våra montessorimöten.

Vår förhoppning är att vi till våren kan återuppta både våra informationskvällar och de stora inspirationsdagarna kring pedagogiken. Planeringen är i full gång.
Mer er information om när, var och hur våra efterlängtade montessorimöten ska återstarta kommer här på sajten.

Väl mött till en fullspäckad montessorivår!

Vi önskar alla våra medlemmar en skön höst

Ni är auktoriserade – gratulerar!

Vi är auktoriserade!
Årets auktorisationsarbete är slutfört och det är en tapper skara förskolor och skolor som uppfyller kriterierna för att kalla sig en Auktoriserad Montessoriskola.
Svenska Montessoriförbundet utbringar därför ett stort Grattis! Och det traditionella Diplomet är på väg.
Låt oss också återge vad Åsa Hallström, rektor på förskolan Majblomman i Karlstad, en av de skolor som nu är Auktoriserade, säger om arbetet på att hålla kvaliteten upp och Auktorisationen igång:
Auktorisationen hjälper oss att visa att vi verkligen är en montessoriförskola, att vi har den kompetensen som krävs för att kunna kalla oss det.
Det ger oss en tydlighet och en trygghet i arbetet.

Båstad Montessoriskolor
BÅSTAD

Montessoriförskolan Barnabo
UMEÅ

Montessoriförskolan Barnens Hus
FALUN

Montessoriförskolan Ekbacken
HÄSSLEHOLM

Montessoriförskolan Linblomman
KARLSTAD

Montessoriförskolan Callisto
FALUN

Montessoriförskolan Maria
ASKIM

Montessoriförskolan
JÖNKÖPING

Montessoriförskolan Smultronstället
LIDKÖPING

Montessoriförskolan Solkatten
SOLLENTUNA

Åhus Montessoriskola
ÅHUS

Theresias Katolska Montessoriförskola
GÖTEBORG

Säbyholms Montessori Förskola
LANDSKRONA

Montessoriförskolan Villa Eken
HALMSTAD

Montessoriförskolan
ÄLMHULT

Tillbaka till framtiden

I slutet av 2019 tillsatte Svenska
Montessoriförbundet en ”Framtidsgrupp”.
Det var på tiden!
Till del ligger nämligen våra goda år bakom oss. När skolpengen infördes och öppnade för friskolesystemet i Sverige i början av 1990-talet fick montessoripedagogiken ett enormt uppsving. Idag trettio år senare finns en valfrihet som är överväldigande när det gäller att hitta en skola och en pedagogik som kan tänkas passa de egna barnen.
En del befintliga montessoriskolor har blivit uppköpta av stora skolkoncernen, ändrat inriktning och fallit bort.
Det är en valfrihet som gått ut över montessoripedagogiken.
Vårt renommé är fortsatt starkt om än
utsatt för en hård konkurrens där andra faktorer än enbart pedagogiken spelar roll.
Antalet nybildade montessoriverksamheter minskar.

Vårt unika kvalitetsarbete med
Auktorisationen och NAMEX anses på sina håll inte värt att leva upp till.
Kort sagt krymper den svenska montessorivärlden, i omfång och kvalitet och det är i den omvärlden som vi nu måste orientera oss.
I det arbetet behöver vi din hjälp.
Det är ni ute i förskolor och skolor som har närkontakten med verkligheten:
Ni vet vad som är bra och mindre
bra. Ni vet vad som kan göras bättre.
Berätta det för oss!
Framtidsgruppen har formulerat ett
antal bitvis tuffa frågor som kan vara till hjälp. Värj er inte för att vara ärliga. Det är enda vägen fram om montessoripedagogiken även fortsatt ska vara relevant i framtiden.

• Hur ska medlemskapet i Svenska Montessoriförbundet
se ut i framtiden?
• Vad ska medlemskapet innehålla – tidning,
rabatter, pedagogiskt stöd, annat?
• Hur ska kommunikationen från förbundet
se ut – tidning, digitalt nyhetsbrev, aktiv
hemsida, annat?
• Vad saknar du i kontakterna med Svenska
Montessoriförbundet?
• Arbetar din skola mot att uppnå Auktorisationen
och NAMEX?
• Behövs Auktorisationen och NAMEX?
• Är montessori ett viktigt argument när
föräldrar väljer förskola och skola?
• Hur kan vi främja tillväxten för montessori
pedagogiken i Sverige?
Peter Jorméus
Ordförande i Svenska Montessoriförbundet

Auktoriserade skolor

Auktoriserade Montessoriskolor 2020-2021