Kallelse till årsmötet 20 april i Göteborg. Anmäl på info@montessoriforbundet.se.
Mer information hittar du längre ner på sidan.

Skärmavbild 2024-03-24 kl. 10.14.19

Våra kunskapsplaner

Nu finns kunskapsplan för både förskola och skola i webshoppen. Kan även beställas via mail info@montessoriforbundet.se.

För mer information klicka på produkterna nedan

Tillbaka till framtiden

I slutet av 2019 tillsatte Svenska
Montessoriförbundet en ”Framtidsgrupp”.
Det var på tiden!
Till del ligger nämligen våra goda år bakom oss. När skolpengen infördes och öppnade för friskolesystemet i Sverige i början av 1990-talet fick montessoripedagogiken ett enormt uppsving. Idag trettio år senare finns en valfrihet som är överväldigande när det gäller att hitta en skola och en pedagogik som kan tänkas passa de egna barnen.
En del befintliga montessoriskolor har blivit uppköpta av stora skolkoncernen, ändrat inriktning och fallit bort.
Det är en valfrihet som gått ut över montessoripedagogiken.
Vårt renommé är fortsatt starkt om än
utsatt för en hård konkurrens där andra faktorer än enbart pedagogiken spelar roll.
Antalet nybildade montessoriverksamheter minskar.

Vårt unika kvalitetsarbete med
Auktorisationen och NAMEX anses på sina håll inte värt att leva upp till.
Kort sagt krymper den svenska montessorivärlden, i omfång och kvalitet och det är i den omvärlden som vi nu måste orientera oss.
I det arbetet behöver vi din hjälp.
Det är ni ute i förskolor och skolor som har närkontakten med verkligheten:
Ni vet vad som är bra och mindre
bra. Ni vet vad som kan göras bättre.
Berätta det för oss!
Framtidsgruppen har formulerat ett
antal bitvis tuffa frågor som kan vara till hjälp. Värj er inte för att vara ärliga. Det är enda vägen fram om montessoripedagogiken även fortsatt ska vara relevant i framtiden.

• Hur ska medlemskapet i Svenska Montessoriförbundet
se ut i framtiden?
• Vad ska medlemskapet innehålla – tidning,
rabatter, pedagogiskt stöd, annat?
• Hur ska kommunikationen från förbundet
se ut – tidning, digitalt nyhetsbrev, aktiv
hemsida, annat?
• Vad saknar du i kontakterna med Svenska
Montessoriförbundet?
• Arbetar din skola mot att uppnå Auktorisationen
och NAMEX?
• Behövs Auktorisationen och NAMEX?
• Är montessori ett viktigt argument när
föräldrar väljer förskola och skola?
• Hur kan vi främja tillväxten för montessori
pedagogiken i Sverige?
Peter Jorméus
Ordförande i Svenska Montessoriförbundet