Svenska Montessoriförbundet

OBS! Årets förbundsstämma kommer att hållas i Stockholm den 14 april OBS!

Stämmohandlingarna och mer info inom kort.
Anmäl till stämman på info@montessoriforbundet.se

Inspirationsdag våren 2018

Kostnad: 1 200- för namngivna medlemmar 1 500:- för icke medlemmar.

Programmet vänder sig till dig som har goda kunskaper i eller är utbildad inom montessoripedagogiken och arbetar inom montessoriverksamhet, särskilt du som arbetar i förskolan.

Kom och låt dig inspireras! Välkommen!

Montessori är en fantastisk pedagogik, en trädgård för barns lärande. Och en källa till ständigt nya kunskaper för landets pedagoger. Vårens Inspirationsdagar består av två olika föreläsningar som båda ger konkreta infallsvinklar och tips på hur du kan utveckla undervisningen än mer. Och samtidigt träffa engagerade kollegor från hela landet.

Tider: 10:00 - 15:00

Region öst

Vasastans Montessori, Stockholm, 17 feb.2018

FULLSATT

Region syd

Säbyholms Montessori, Landskrona, 3 mars 2018

FULLSATT

Region väst

Floda Montessori, Floda, 10 mars 2018

FULLSATT

PROGRAM
09.00 – 09.30 Registrering & kaffe
09.30 – 10.00 Välkommen och en kort presentation av skolan
10.00 – 12.00 Föreläsning
12.00 – 13,00 Lunch
13.00 – 15.15 Föreläsning
15.15 – 16.00 Rundvandring i skolan

Maria Montessori tyckte att trädgården och närliggande naturområdena var viktiga för barnets kunskapsinhämtning och hälsa.

Redan under 1920-talet flyttade de italienska montessorilärarna ut montessoriklassrummet vid fint väder. Hur kan Montessoriförskolorna idag skapa en mer montessoriinspirerande utemiljö för barnen?
Kom och lyssna på natur- och kulturpedagogen Helen Thorn Jönssons tankar och idéer om det förlängda klassrummet.

Slutar montessoripedagogiken efter arbetspasset?

Sitter montessoripedagogiken i materielen eller är materielen montessoripedagogiken? Spännande frågor som vi tar upp i föreläsning och workshop som ger nya tips på hur du kan arbeta med montessori hela dagen. Du kommer också att få dela med dig och ta del av andras erfarenheter. Inger Bjur och Helena Forsell är båda montessoriförskollärare för åldrarna 0-3 och 3-6.

Omdömen från Inspirationsdagen 7 oktober

Clare Healy Walls vill sätta montessori främst

Vad är det som gäller, montessori eller läroplanen?

Det är en fråga som landets montessorilärare brottas med varje dag. Men det handlar om att bryta den stressen, vända på perspektivet och sätta montessori främst. Det menade den irländska montessoripedagogen Clare Healy Walls när hon gästade Stockholm.

Bodil Tingvar Bo, T4-skolan i Hässleholm

– Det här var precis vad jag behövde. Vi brottas hela tiden med kraven från
läroplanen och det är lätt att sätta den främst. Men vi måste få till en vändning,
sätta montessori först. Det kommer att ta tid och kräva mod men nu är
diskussionen igång!

Patricia Möller, Lunds Montessorigrundskola

– Givande. Lärorikt. Mycket praktik och inte bara teori. Clare Healy fokuserar på sånt som ibland är lätt att glömma och det var inspirerande att höra henne tala om att vi inte ska fokusera för mycket på läroplanen. Det är bra tankar att ta med
hem.

Jenny Bengtsson, Sävsjö

– Jättespännande. Clare är väldigt precis i sitt sätt att tala och det uppskattar jag.
Ett aber är att många har lite diffusa uppfattningar om vad montessori är. . Jag
reflekterar själv mycket kring montessori och det här var inspirerande.

Alla var där när Claus-Dieter Kaul gästade Sverige.

Det blev som det var tänkt: stor uppslutning och en Claus-Dieter Kaul i toppform under den intensiva Kaul-dagen i Stockholm i mitten av september. Temat för dagen var hur viktigt det är med kroppslig rörelse i förhållande till inlärning och hur det kan underlätta den. Med olika och egentillverkade material kunde Kaul visa på hur bland annat matematik för en helt ny innebörd när kroppen används som praktiskt redskap för att förstå teorin.

Hur svårt kan det vara…? Hans-Dieter Kaul drillar tre montessorilärare i matematikens grunder.

Prinsessan Estelle på Montessoriförskola.

Prinsessan Estelle går på en Montessoriförskola i Stockholm skriver Expressen i en artikel.

Vi finns på Facebook

Är du engagerad och arbetat för att särskilt främja montessoripedagogikens utbredning på lokal eller regional nivå under 2017?

Då kan du söka Klockspelets stipendie på 10 000 kr. Det delas ut vartannat år vid Svenska Montessoriförbundets årsstämma. Vem som blir stipendiat och motiveringen till varför ska redovisas vid årsmötet samt i publikation exempelvis Montessoritidningen.

Vem kan söka?

Den person eller organisation som utfört handling eller arbete för att främja montessoripedagogikens utbredning på lokal eller regional nivå.

Hur söker man?

 Genom att skriva en ansökan där man motiverar varför man anser sig möta stipendiets kriterier. Ansökan skickas till Montessoriförbundet senast 4 veckor innan Montessori- förbundets årsmöte.

Vem utser stipendiat?

Styrelsen för Montessoriförbundet

×
×

Kundvagn