Svenska Montessoriförbundet

MontessoriTidningen

MontessoriTidningen

MontessoriTidningen är landets största tidning om montessoripedagogiken.
I varje nummer berättar vi, i stort och smått, om det som rör pedagogiken och hur den används i förskolor och skolor runt om i landet.
Det ger oss ett spännande område att bevaka:
Montessori är en lika välrenommerad som kraftfull pedagogik och är fortfarande, 100 år efter tillkomsten, en stor inspiratör i skolvärlden.
Samtidigt är barn och ungdomar, förskola och skola ett ständigt aktuellt ämne och föremål för mycken debatt.
MontessoriTidningen kommer ut sex gånger per år i en upplaga på 8 000 ex.

REDAKTION

Redaktör: Anders Carlsson,

Direkt: 0707 – 33 24 16
e-post: anders@boxinformation.com
Postadress: MontessoriTidningen
c/o Carlsson Ord & Information
Skjutbanevägen 36
191 44 Sollentuna

ANNONSMATERIAL

Annonsansvarig

Carina Carlsson

Tel: 070-8349508

carinasannonser@gmail.com