Från barn till vuxen

Från barn till vuxen

205.00 kr

Från barn till vuxen; Montessori, Mario M Montessori Jr

Mario M Montessori Jr gör i denna bok en spännande jämförelse mellan mentessoripedagogiken och den moderna psykologin. Författaren är sonsosn till Maria Montessori. Boken åskådliggör ocg fördjupar Maria Mntessoris syn på skolans roll människans personlighetsutveckling oc förafttaren pläderar engaerat för en ny syn på förhållandet mellan traditionell pedagogik och mänsklig utveckling.

Frakt tillkommer

Kategori:

Mario M Montessori Jr gör i denna bok en spännande jämförelse mellan montessoripedagogiken och den moderna psykologin. Författaren är sonson till Maria Montessori. Boken åskådliggör och fördjupar Maria Montessoris syn på skolans roll i människans personlighetsutveckling och författaren pläderar engagerat