NAMEX

NAMEX

Vad är NAMEX?

Svenska Montessoriförbundet har inrättat en nationell specialistexamen för montessorilärare, NAMEX.
NAMEX bygger på en genomgång av kursplanerna för samtliga montessoriutbildningar i Sverige. Utifrån dessa har ett antal grundläggande kriterier tagits fram. Tillsammans ger de en tydlig bild av vilka färdigheter och kunskaper som en montessorilärare behöver för att kunna arbeta i en svensk montessoriförskola eller -skola.

Varför NAMEX?

Utbildningen av svenska montessorilärare har av tradition varit en uppgift för utbildare av olika slag. Privata utbildningsföretag, universitet och högskolor har bedrivit utbildning och kurser i montessoripedagogik. Utbildningar har anordnats både inom och utom landet.
Utbildningarna har olika bakgrund, mål och metoder. Därför råder osäkerhet om vilka utbildningar som ger de kvalifikationer som är nödvändiga för en montessorilärare.
NAMEX är ett nationellt godkännande, en certifiering av dessa montessorikunskaper.

NAMEX är en kvalitetssäkring!

Lärarexaminationen är en del i kvalitetssäkringen av montessoripedagogiken i Sverige. Sedan 1994 sker varje år auktorisation av landets montessoriförskolor och skolor. NAMEX är ytterligare ett hjälpmedel för skolorna att uppfylla auktorisationen.
Tillsammans är de båda grunden för Svenska Montessoriförbundets värdesäkring av montessoripedagogiken i Sverige.
Den är viktig för såväl barn och föräldrar som skola och samhälle.

Hur fungerar NAMEX?

Examinationen är uppdelad i två moment: Redovisning under en examinationsdag samt inlämning av tidigare genomförda uppgifter.

1: REDOVISNING UNDER EXAMINATIONSDAGEN

Muntlig examination i metodik och handhavande av material
Skriftlig examination i montessoripedagogik

2. INLÄMNING AV TIDIGARE GENOMFÖRDA UPPGIFTER

Handledning och material
Barnobservationer
Praktik
Examensarbete

Vem skall genomgå NAMEX?

NAMEX kan tas av montessorilärare som vill uppnå NAMEX-kompetens, av blivande montessorilärare som avslutning på montessoriutbildningen och av andra med tillräckliga montessorikunskaper.

Behörighetskrav för att delta i examinationen är montessoriutbildning för aktuell åldersgrupp. Det viktiga är inte hur kunskaperna inhämtats utan att de finns.

Examinationsdagar arrangeras löpande under året på olika platser i landet. Kontakta Svenska Montessoriförbundet för aktuella datum och platser.

Efter genomförd och godkänd examination utfärdas NAMEX-diplom av Svenska Montessoriförbundet.

En svensk montessorilärare!

Alla som nu har pedagogisk högskoleexamen och montessoriutbildning är montessoriförskollärare, montessorigrundskollärare eller montessorifritidspedagoger.

På sikt kommer definitionen av en svensk montessorilärare att vara en lärare, som har pedagogisk högskoleexamen och nationell montessorispecialistexamen, NAMEX, för en speciell åldersgrupp.