Bestämmelser och Anmälan

BESTÄMMELSER-ANMÄLAN

Här kan du ladda ner gällande bestämmelser för Namex:

Namex 0 – 3 År

Namex 3 – 6 År

Namex 6-12 År

Namex 12-16 År

NAMEX 60 hp

Bilaga 1
Introduktion

Examensarbete
Mall till examensarbete i NAMEX

Anmälan Nationell Montessoriexamen

Anmälan NAMEX 60 hp

Litteraturlista
Montessori litteratur

Råd till studenter inför NAMEX-skrivningen